Tư vấn:

Phonne: 0868.666.000

Kinh doanh:

Phonne: 02822.670.123

Đặt hàng:

Phonne: 02862.739.888

Liên hệ:

. Phonne: 02866.750.968
chi-tiet-du-an

Cung cấp đá xây dựng - Dự án xây dựng hệ thống thu gom nước thải Đà Nẵng

Mô tả

Mô tả dự án: Dự án xây dựng kè thuộc sự án cải tạo môi trường nước Tp. HCM.

 

Vị trí dự án: Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Chi tiết hợp đồng: Ngày 25 – 6 – 2011 tại văn phòng Saigoncmc, hai bên đã thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp đá xây dựng cho dự án xây dựng kè thuộc sự án cải tạo môi trường nước Tp. HCM.

Xem chi tiết

Các dự án khác