Tư vấn:

Phonne: 0868.666.000

Kinh doanh:

Phonne: 02822.670.123

Đặt hàng:

Phonne: 02862.739.888

Liên hệ:

. Phonne: 02866.750.968
chi-tiet-du-an

Cung cấp đá xây dựng - Dự án xây dựng hệ thống thu gom nước thải Đà Nẵng

Mô tả

Mô tả dự án: Dự án xây dựng hệ thống thu gom nước thải Đà Nẵng.

Vị trí dự án: Thành phố Đà Nẵng.

Chi tiết hợp đồng: Ngày 24 – 3 – 2016 tại văn phòng Saigoncmc, hai bên đã thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp đá xây dựng cho dự án xây dựng hệ thống thu gom nước thải Đà Nẵng.

Xem chi tiết

Các dự án khác