Tư vấn:

Phonne: 0868.666.000

Kinh doanh:

Phonne: 02822.670.123

Đặt hàng:

Phonne: 02862.739.888

Liên hệ:

. Phonne: 02866.750.968
chi-tiet-du-an

Cung cấp đá xây dựng - Dự án nâng cấp hạ tầng thuộc tiểu dự án thành phố Cần Thơ

Mô tả

Mô tả dự án: Dự án nâng cấp hạ tầng thuộc tiểu dự án thành phố Cần Thơ.

Vị trí dự án: Thành phố Cần Thơ.

Chi tiết hợp đồng: Ngày 24 – 2 – 2014 tại văn phòng Saigoncmc, hai bên đã thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp đá xây dựng cho dự án nâng cấp hạ tầng thuộc tiểu dự án thành phố Cần Thơ.

Xem chi tiết

Các dự án khác